THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Special Events

Home

Event Name Event Date Registration Sponsorship
Sri Venkateswara Laksharchana Oct 5, 2022 - Jan 2, 2023
Subramanya Shashti Nov 28, 2022
Ganapathi Balaji Varshikotsavam Dec 1, 2022
Gita Jayanthi Dec 3, 2022
Hanumath Vratam Dec 5, 2022
Sauramana Kartikai Deepotsavam Dec 6, 2022
Arudra Darshan Nataraja Swami Abhishekam Dec 9, 2022
Dhanurmasa Vratham Dec 16, 2022 - Jan 13, 2023
Kalabhairava Jayanthi Dec 16, 2022
Karthika Masam Oct 25, 2022 - Nov 23, 2022 Click here Click here