5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Friday & Saturday 9:00 AM - 9:00 PM
Sunday - Thursday 9:00 AM - 8:00 PM
This Month at HTA
Date Time Event
11/17/201711:00 AMBhudevi Abhishekam
11/17/20176:00 PMBhagavathi Seva
11/17/20176:30 PMParvatha Vardhini Devi Abhishekam
11/17/20177:00 PMLakshmi Devi Abhishekam
11/18/201710:30 AMBalaji Abhishekam
11/18/201711:00 AMNagendra Abhishekam
11/18/20176:00 PMNavagraha Abhishekam
11/19/201711:00 AMSri RamaLingeswara Swami Rudrabhishekam
11/19/201711:00 AMAnjaneya Swami Abhishekam
11/20/201710:30 AM & 7:00 PMSri RamaLingeswara Swami Rudrabhishekam
11/21/201710:00 AMDevi Saptasati Parayanam
11/21/20176:30 PMSubramanya Swami Abhishekam
11/21/20177:00 PMDugra Devi Abhishekam
11/22/20176:00 PMSaraswathi Abhishekam
11/24/201711:00 AMSravana Puja & Homam
11/24/2017Subramanya Shashti
11/24/201711:00 AMBhudevi Abhishekam
11/24/20176:30 PMParvatha Vardhini Devi Abhishekam
11/24/20177:00 PMLakshmi Devi Abhishekam
11/25/201710:30 AMBalaji Abhishekam
11/25/201711:00 AMNagendra Abhishekam
11/25/20175:00 PMNavagaha Puja
11/25/20176:00 PMNavagraha Abhishekam
11/26/201711:00 AMSri RamaLingeswara Swami Rudrabhishekam
11/26/201711:00 AMAnjaneya Swami Abhishekam
11/27/201710:00 AM & 7:00 PMSri RamaLingeswara Swami Rudrabhishekam
11/28/20176:30 PMSubramanya Swami Abhishekam
11/28/20176:30 PMDugra Devi Abhishekam
11/29/2017Gita Jayanthi
Dates to Remember
Special Dates
  • 12/01/2017
       Ganapathi (Balaji Temple) 27th Varshikotsavam
  • 12/29/2017
       Vaikunta Ekadasi
Panchanga
Maha Rudra Yagam

Maha Rudra Yagam

November 10 thru 12, 2017.
For flyer, click here
Lalitha Sahasranama Parayana (100,000 times) & Homam
Lalitha Sahasranama Parayana (100,000 times) & Homam

Friday, November 10 at 7 pm.
For flyer, click here
Upcoming Events